Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 09 NAM ÉP KIM LOẠI 09 SHIGA 32 triệu 19/02/2020
TUYỂN 3 NAM ÉP KIM LOẠI 03 OSAKA 33 triệu 18/02/2020
TUYỂN 6 NAM ĐÚC CHẤT DẺO CƯỜNG HÓA 06 OSAKA 34 triệu 19/02/2020
TUYỂN 9 NAM LÀM CHỐNG THẤM 09 OSAKA 35 triệu 18/02/2020
TUYỂN 6 NAM SƠN KIM LOẠI 06 AICHI 37 triệu 17/02/2020
TUYỂN 24 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 24 MIE 31 triệu 19/02/2020
TUYỂN 21 NAM ĐÓNG GÓI CN 21 TOCHIGI 36 triệu 26/02/2020
TUYỂN 3 NỮ SẢN XUẤT THÙNG CARTON 03 KYOTO 32 triệu 28/02/2020
TUYỂN 18 NỮ KIỂM TRA MÁY 18 OSAKA 33 triệu 19/02/2020
TUYỂN 3 NAM ĐK THIẾT BỊ XÂY DỰNG 3 AICHI 40 triệu 29/02/2020
Liên hệ