Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TUYỂN 9 NAM 09 TOKYO 42 triệu 27/05/2020
ĐƠN HÀNG VIP 9 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN 09 OSAKA 25 triệu 18/05/2020
PHỎNG VẤN 6 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 06 NAGANO 35 triệu 14/05/2020
PHỎNG VẤN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM 06 SHIGA 30 triệu 22/05/2020
TUYỂN GẤP 06 NỮ LÀM BÁNH 06 HYOGO 32 triệu 15/05/2020
TUYỂN 06 NAM MỘC XÂY DỰNG 06 OSAKA 34 triệu 18/05/2020
CẦN TUYỂN 18 NỮ KIỂM TRA MÁY 18 OSAKA 32 triệu 20/05/2020
TUYỂN 30 NAM SX LINH KIỆN Ô TÔ 30 SHIGA - SHIMANE 31 triệu 20/05/2020
TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN 09 OSAKA 25 triệu 13/04/2020
TUYỂN 9 NAM CHẾ BIẾN THỨC ĂN 09 OSAKA 32 triệu 13/04/2020
Liên hệ