Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 30 NỮ LÀM CƠM HỘP 30 HYOGO 30 triệu 18/02/2020
TUYỂN 6 NAM CƠ KHÍ ĐÚC 06 SAITAMA 30 triệu 20/01/2020
TUYỂN 12 NỮ NGÀNH NÔNG NGHIỆP 12 GIFU 29 triệu 09/01/2020
TUYỂN 3 NAM LẮP CỐP PHA PANEN 03 KYOTO 32 triệu 10/01/2020
TUYỂN 9 NỮ SX THÙNG CARTON 09 OSAKA 32 triệu 15/01/2020
TUYỂN 18 NAM CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN 18 SAITAMA 32 triệu 10/01/2020
TUYỂN 9 NỮ GIA CÔNG ÉP KIM LOẠI 09 OSAKA 31 triệu 09/01/2020
TUYỂN 6 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 06 OSAKA 31 triệu 09/01/2020
TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NAM NGÀNH CƠ KHÍ HÀN 06 WAKAYAMA 30 triệu 09/01/2020
TUYỂN 09 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY XÂY DỰNG 09 TOKYO 50 triệu 26/12/2019
Liên hệ