Tại Việt Nam

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

- Ngành nghề : KẾ TOÁN
- Số lượng : 01 người
- Nơi làm việc : Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh
- Lương : Thỏa thuận
- Ngày thi tuyển : 15/04/ 2016Liên hệ