Tại Nhật Bản

TUYỂN 08 NỮ MAY RÈM

TUYỂN 08 NỮ MAY RÈM

- Ngành nghề : MAY RÈM
- Số lượng : 8 lao động
- Nơi làm việc : TOCHIGI - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 23 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 01/02/ 2016
TUYỂN 06 NAM TIỆN NC

TUYỂN 06 NAM TIỆN NC

- Ngành nghề : LÁT GẠCH
- Số lượng : 6 lao động
- Nơi làm việc : HYOGO - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 24 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 29/1/ 2016

TUYỂN 06 NAM LÁT GẠCH

TUYỂN 06 NAM LÁT GẠCH

- Ngành nghề : LÁT GẠCH
- Số lượng : 6 lao động
- Nơi làm việc : HIMEJI - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26 triệu đồng / tháng

- Ngày thi tuyển : 29/1/2016

TUYỂN 08 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT

TUYỂN 08 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT

- Ngành nghề : HOÀN THIỆN NỘI THẤT
- Số lượng : 8 lao động
- Nơi làm việc : KYOTO - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 28/1/ 2016
TUYỂN 08 NAM SƠN KIM LOẠI

TUYỂN 08 NAM SƠN KIM LOẠI

- Ngành nghề : sơn, kiểm tra, đóng gói.
- Số lượng : 8 lao động
- Nơi làm việc : SAITAMA - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 28/1/ 2016
Liên hệ