Tại Nhật Bản

TUYỂN 30 NAM  ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN

TUYỂN 30 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN

- Ngành nghề : ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN
- Số lượng : 30 lao động
- Nơi làm việc : AICHI - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26,5 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 09/03/ 2016

18 NỮ NGÀNH NGHỀ GIẶT LÀ

18 NỮ NGÀNH NGHỀ GIẶT LÀ

- Ngành nghề : GIẶT LÀ
- Số lượng : 18 lao động
- Nơi làm việc : TOKYO - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 29,5 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 08/03/ 2016
TUYỂN 09 NAM SƠN XÂY DỰNG

TUYỂN 09 NAM SƠN XÂY DỰNG

- Ngành nghề : SƠN XÂY DỰNG
- Số lượng : 09 lao động
- Nơi làm việc : Shizuoka - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26,7 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 27/02/ 2016
TUYỂN 30 NAM XÂY DỰNG

TUYỂN 30 NAM XÂY DỰNG

- Ngành nghề : XÂY DỰNG
- Số lượng : 30 lao động
- Nơi làm việc : Aichi, Chiba, Ibaraki, Osaka - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 27 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 19/02/ 2016
TUYỂN 24 NỮ ĐIỀU KHIỂN MÁY DẬP KIM LOẠI

TUYỂN 24 NỮ ĐIỀU KHIỂN MÁY DẬP KIM LOẠI

- Ngành nghề : ĐIỀU KHIỂN MÁY DẬP KIM LOẠI
- Số lượng : 24 lao động
- Nơi làm việc : AICHI- Nhật Bản.
- Lương : khoảng 27 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 29/1/ 2016
TUYỂN 48 NỮ LÀM BÁNH MỲ, BÁNH NGỌT

TUYỂN 48 NỮ LÀM BÁNH MỲ, BÁNH NGỌT

- Ngành nghề : LÀM BÁNH MỲ, BÁNH NGỌT
- Số lượng : 48 lao động
- Nơi làm việc : Saitama và Kumamoto - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26,8 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 28/1/ 2016
30 NỮ CB XÚC XÍCH,THỊT NGUỘI

30 NỮ CB XÚC XÍCH,THỊT NGUỘI

- Ngành nghề : XÚC XÍCH,THỊT NGUỘI
- Số lượng : 30 lao động
- Nơi làm việc : AICHI- Nhật Bản.
- Lương : khoảng 25,7 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 26/1/ 2016
TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN

TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN

- Ngành nghề : CHẾ BIẾN THỨC ĂN
- Số lượng : 12 lao động
- Nơi làm việc : KYOTO - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 25,5 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 21/1/ 2016
TUYỂN 80 NAM THỢ HÀN XÌ

TUYỂN 80 NAM THỢ HÀN XÌ

- Ngành nghề : HÀN XÌ
- Số lượng : 80 lao động
- Nơi làm việc : Hyogo, Ishikawa, Aichi 
- Lương : 23,7 ~ 26,4 triệu đồng/tháng
- Ngày thi tuyển : 15/01/2016
Liên hệ