Tại Nhật Bản

TUYỂN 12 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY CÔNG TRÌNH

TUYỂN 12 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY CÔNG TRÌNH

- Ngành nghề : ĐIỀU KHIỂN MÁY CÔNG TRÌNH
- Số lượng : 12 lao động
- Nơi làm việc : TOKYO - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 29 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 22/04/ 2016TUYỂN 36 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN

TUYỂN 36 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN

- Ngành nghề : THỰC PHẨM
- Số lượng : 36 lao động
- Nơi làm việc : AICHI - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 27,5 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 28/04/ 2016


TUYỂN 18 NAM NGÀNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN

TUYỂN 18 NAM NGÀNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN

- Ngành nghề : THỰC PHẨM
- Số lượng : 18 lao động
- Nơi làm việc : Tokyo - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 27 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 22/04/ 2016


TUYỂN 50 NỮ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN 50 NỮ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

- Ngành nghề : Gia công phụ kiện gỗ, nông nghiệp, điều khiển máy đúc nhựa
- Số lượng : 50 lao động
- Nơi làm việc : Aichi, Chiba - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 27 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 01/03/ 2016

TUYỂN 54 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

TUYỂN 54 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

- Ngành nghề : LẮP RÁP ĐIỆN TỬ
- Số lượng : 54 lao động
- Nơi làm việc : TOKYO - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 27 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 15/03/ 2016
TUYỂN 130 NỮ  CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TUYỂN 130 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

- Ngành nghề : CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
- Số lượng : 130 lao động
- Nơi làm việc : HIROSHIMA - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 25 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 14/03/ 2016
TUYỂN 35 NỮ ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN

TUYỂN 35 NỮ ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN

- Ngành nghề : ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN
- Số lượng : 35 lao động
- Nơi làm việc : AICHI- Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26,5 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 09/03/2016
Liên hệ