Xuất khẩu lao động Nhật Bản, thủ tục xuất khẩu lao động, Đơn hàng đi Nhật mới nhất 2018


Tại Nhật Bản

TUYỂN 30 NAM  ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN

TUYỂN 30 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN

- Ngành nghề : ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN
- Số lượng : 30 lao động
- Nơi làm việc : AICHI - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26,5 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 09/03/ 2016

18 NỮ NGÀNH NGHỀ GIẶT LÀ

18 NỮ NGÀNH NGHỀ GIẶT LÀ

- Ngành nghề : GIẶT LÀ
- Số lượng : 18 lao động
- Nơi làm việc : TOKYO - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 29,5 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 08/03/ 2016
TUYỂN 09 NAM SƠN XÂY DỰNG

TUYỂN 09 NAM SƠN XÂY DỰNG

- Ngành nghề : SƠN XÂY DỰNG
- Số lượng : 09 lao động
- Nơi làm việc : Shizuoka - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26,7 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 27/02/ 2016
TUYỂN 30 NAM XÂY DỰNG

TUYỂN 30 NAM XÂY DỰNG

- Ngành nghề : XÂY DỰNG
- Số lượng : 30 lao động
- Nơi làm việc : Aichi, Chiba, Ibaraki, Osaka - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 27 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 19/02/ 2016
TUYỂN 24 NỮ ĐIỀU KHIỂN MÁY DẬP KIM LOẠI

TUYỂN 24 NỮ ĐIỀU KHIỂN MÁY DẬP KIM LOẠI

- Ngành nghề : ĐIỀU KHIỂN MÁY DẬP KIM LOẠI
- Số lượng : 24 lao động
- Nơi làm việc : AICHI- Nhật Bản.
- Lương : khoảng 27 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 29/1/ 2016
TUYỂN 48 NỮ LÀM BÁNH MỲ, BÁNH NGỌT

TUYỂN 48 NỮ LÀM BÁNH MỲ, BÁNH NGỌT

- Ngành nghề : LÀM BÁNH MỲ, BÁNH NGỌT
- Số lượng : 48 lao động
- Nơi làm việc : Saitama và Kumamoto - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 26,8 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 28/1/ 2016
30 NỮ CB XÚC XÍCH,THỊT NGUỘI

30 NỮ CB XÚC XÍCH,THỊT NGUỘI

- Ngành nghề : XÚC XÍCH,THỊT NGUỘI
- Số lượng : 30 lao động
- Nơi làm việc : AICHI- Nhật Bản.
- Lương : khoảng 25,7 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 26/1/ 2016
TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN

TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN

- Ngành nghề : CHẾ BIẾN THỨC ĂN
- Số lượng : 12 lao động
- Nơi làm việc : KYOTO - Nhật Bản.
- Lương : khoảng 25,5 triệu đồng / tháng
- Ngày thi tuyển : 21/1/ 2016
TUYỂN 80 NAM THỢ HÀN XÌ

TUYỂN 80 NAM THỢ HÀN XÌ

- Ngành nghề : HÀN XÌ
- Số lượng : 80 lao động
- Nơi làm việc : Hyogo, Ishikawa, Aichi 
- Lương : 23,7 ~ 26,4 triệu đồng/tháng
- Ngày thi tuyển : 15/01/2016

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Jvnet

Hoàng Quốc Việt

Cầu Giấy

,

Hà Nội

1000000437556251